facebook

Tele logo

Weryfikacja użytkownika

 

Ograniczenia

Wersje bezpłatne mają następujące ograniczenia:

Wszystkie programy

  • Wersje demo nie mogą być używane do celów komercyjnych ani do prac związanych z działanością komercyjną. Dozwolone jest używanie wersji demo dla potrzeb własnych przez osoby prywatne.
  • Projekty wykonane w wersjach DEMO będą odczytywane przez wersje komercyjne, ale nie będzie można ich modyfikować.
    Nie należy rozpoczynać pracy nad projektami w wersjach DEMO programów, gdyż później niemożliwe będzie kontynuowanie pracy w wersji komercyjnej.

Tele

  • Ograniczenie wielkości projektu do 7 krosownic i/lub stojaków i 30 numerów wewnętrznych,
  • Brak możliwości pobierania aktualizacji i poprawek z serwisu Uaktualnienia.

Podręczniki i filmy do programów

Razem z programami dostarczamy Państwu materiały dodatkowe zapisane w formie dokumentów elektronicznych (format PDF - Acrobat Reader). Wśród nich znajdują się krótkie podręczniki pozwalające na szybkie wykonanie pierwszych rysunków (w języku polskim), a także artykuły dotyczące zastosowań programów.

Rozpocznij szybko pracę z programem korzystając z podręczników i filmów instruktażowych:

Podręczniki są również dostępne bezpośrednio w programach:

Tele

Pierwsze kroki TE