facebook

Funkcje programu

Program oferowany jest w kilku wersjach różniących się funkcjonalnością.

Dostępne są cztery wersje programu PCSCHEMATIC Powerdistribution:

 • Advanced: zawiera wszystkie funkcje, które są opisane poniżej.
 • Basic: zawiera wszystkie funkcje poza opisanymi w punkcie "Tylko w wersji Advanced".
 • Service: zawiera wszystkie funkcje przeglądania i wyszukiwania (wersja "tylko do odczytu").
 • Gratis: zawiera wszystkie funkcje, ale pozwala na wstawienie tylko 40 symboli w projekcie i przypisanie dwóch dokumentów do każdego symbolu.

Kliknij na wybraną pozycję i zobacz więcej szczegółów:

Podstawowe funkcje

Wśród funkcji programu można znaleźć m.in.:

 • Palety symboli z różnymi symbolami
 • Tworzenie własnych palet symboli
 • Wprowadzanie danych projektu
 • Wprowadzanie dat, kalkulacji i innych informacji
 • Funkcje przenoszenia, kopiowania lub kasowania
 • Funkcje matematyczne (dla automatycznych obliczeń)
 • Dołączone bazy danych
 • Inteligentne zarządzanie oznaczeniami referencyjnymi (IEC/EN ISO 61346)
 • Dodawanie i edycja hasła
 • Kontrola projektu
Funkcje przeglądania i wyszukiwania

W zakresie przeglądania projektu i wyszukiwania program pozwala na:

 • Szybki przegląd symboli dla rozdzielnic w oknie schematu
 • Funkcje wyszukiwania - proste i zaawansowane
Dołączanie dokumentów i komentarzy

Program pozwala na dołączanie dodatkowych informacji do elementów sieci:

 • Dołączanie dokumentów do aparatów na schemacie
 • Dołączanie notatek do aparatów na schemacie
 • Otwieranie dołączonych dokumentów bezpośrednio z programu
Drukowanie i eksport / import

Program umożliwia drukowanie projektu oraz funkcje importu i exportu:

 • Drukowanie projektów, danych symboli lub palet symboli
 • Drukowanie zestawień części i składników
 • Eksport zestawień do Excela
 • Dynamiczny (on-line) import danych
Tylko w wersji Advanced

Wersja Advanced oferuje dodatkową funkcjonalność:

 • Listy relacji
 • Automatyczne generowanie projektów w PCSCHEMATIC Automation
 • Automatyczne alarmy przekroczenia poziomów lub dat
 • Definiowanie własnych alarmów przekroczenia poziomów lub dat
 • Ustawienia dynamicznego importu danych
 • Automatyczne definiowanie pól danych podczas importu danych