facebook

Kurs 1: Wprowadzenie do PCSCHEMATIC Automation

Prezentacja PCSCHEMATIC Automation oraz początkowe ustawienia projektów.

Program kursu

Podczas szkolenia odbywa się prezentacja programu PCSCHEMATIC Automation oraz omawiane są ustawienia projektu.

Zobacz, w jaki sposób:

  • Tworzyć proste rysunki bez użycia bazy danych,
  • Używać bazy danych do przypisania parametrów aparatów,
  • Wykorzystywać rysunki lub części innych projektów w nowych projektach,
  • Wykorzystać rysunki z różnymi zestawami danych,
  • Unikać popełniania błędów dzięki wykorzystaniu istniejących rysunków,
  • Automatycznie aktualizować zestawienia w projekcie,
  • Ustawić i pracować z oznaczeniami referencyjnymi,
  • Generować automatycznie projekty.

Możesz pobrać za darmo wersję demonstracyjną, która zawiera wszystkie funkcje i przykładowe projekty. Możesz też obejrzeć filmy, które pokazują pracę z programem.