facebook

Funkcje programu

Program PCSCHEMATIC Tele oferowany jest w kilku wersjach, pozwalających wykonać projekty różnej wielkości. Dzięki temu nie musisz kupować najdroższej wersji programu, żeby mieć dostęp do funkcji, które potrzebujesz.

Kliknij na wybraną pozycję i zobacz więcej szczegółów:

 

Podstawowe funkcje

Wśród funkcji programu znajdują się m.in.:

 • Graficzny przegląd całej sieci
 • Może być używany zarówno do projektowania nowych sieci, jak i administrowania istniejącymi sieciami
 • Kontrola nad numerami wewnętrznymi, gniazdami abonenckimi, przełącznicami, patch-panelami, łączówkami, kablami
 • Kontrola nad numerami wewnętrznymi, przypisanymi do nich użytkownikami i numerami pomieszczeń, w których urzędują
 • Wstawianie sprzętu: centralka telefoniczna, przełącznice, szafy krosowe, łączówki, kable, gniazda
 • Graficzny interfejs dla edycji
 • Wiele gotowych widoków, np. dla użytych urządzeń, wolnych numerów wewnętrznych lub gniazd
 • Graficzna prezentacja wszystkich relacji
 • Graficzna prezentacja całej sieci - z relacjami
Dołączanie dokumentów i notatek

Do elementów projektu można dołączać dodatkowe informacje:

 • Dołączanie dokumentów do sprzętu
 • Dołączanie notatek do sprzętu
 • Otwieranie dołączonych dokumentów z poziomu programu
Raporty

Program umożliwia generowanie szeregu raportów:

 • Graficzny raport trasy
 • Graficzny raport dla przełącznicy
 • Graficzny raport dla patch-panela
 • Graficzny raport dla kabla
 • Raport numerów lokalnych
 • Raport zmian
 • Wszystkie raporty są interaktywne
 • Możliwe jest tworzenie / usuwanie relacji bezpośrednio na raportach
 • Możesz uzyskać raport trasy po kliknięciu na dowolnym punkcie w projekcie
 • Raporty mogą być zapisane w formacie Excela lub PDF
Import / Eksport

Program oferuje funkcje importu i eksportu danych:

 • Import danych o całych szafach (rack)
 • Wszystkie nie-graficzne raporty mogą być eksportowane do Excela
Praca wielu użytkowników

Program pozwala na jednoczesną pracę wielu osób na tym samym projekcie:

 • Praca wielu użytkowników: wiele osób może pracować nad jednym projektem w tym samym czasie
 • Wszystkie informacje są umieszczone w jednej bazie danych
 • Wszyscy użytkownicy programu pracują zawsze na aktualnej wersji projektu
 • Każda informacja jest zmieniana tylko w jednym miejscu i aktualizowana we wszystkich miejscach, gdzie występuje
 • Definiowanie i edycja haseł