facebook

Podręczniki do programu

Poniżej znajdziesz podręczniki do programu Tele.

Podręczniki zapisana są w postaci plików PDF. Do ich odczytu należy użyć programu Adobe Acrobat Reader (darmowy).

 

Wprowadzenie Krok po kroku

Podręcznik Wprowadzenie krok po kroku, pozwala na szybkie zapoznanie się z programem.

Wprowadzenie Krok po kroku [PDF 1.7 MB]

Okna programu

Podręczniki opisują główne okna programu:

Okno do programu [PDF 49 KB]

Okno Indeks sprzętu [PDF 141 KB]

Okno Indeks kabli [PDF 301 KB]

Okno Listy [PDF 200 KB]

Przeglądanie i widoki

Podręczniki opisują funkcje przeglądania i widoków:

Przegląd patch-panela [PDF 165 KB]

Przegląd połączeń krosowych [PDF 121 KB]

Przegląd rzędów [PDF 98 KB]

Przegląd kabli [PDF 79 KB]

Widok instalacji [PDF 126 KB]

Edycja danych

Podręczniki opisują funkcje edycyjne:

Edytowanie danych sprzętu [PDF 53 KB]

Edytowanie informacji o rzędach i panelach [PDF 52 KB]

Edytowanie informacji o punkcie [PDF 134 KB]

Wyposażenie

Podręczniki opisują funkcje tworzenie nowych elementów wyposażenia w instalacji:

Tworzenie stojaków z patch-panelami [PDF 289 KB]

Tworzenie Pól krosowych z Rzędami i Punktami [PDF 126 KB]

Tworzenie NRU, POS i numerów dystrybucyjnych [PDF 265 KB]

Kable i połączenia

Podręczniki opisują funkcje tworzenie nowych kabli oraz połączeń kablowych w instalacji:

Tworzenie Kabli [PDF 267 KB]

Tworzenie Typów kabli [PDF 87 KB]

Tworzenie połączeń dla kabla [PDF 127 KB]

Usuwanie połączeń dla kabla [PDF 66 KB]

Inne

Podręczniki opisują inne funkcje w programie:

Otwieranie bazy danych [PDF 44 KB]

Tworzenie użytkowników [PDF 75 KB]

Log bazy danych [PDF 68 KB]

Importowanie danych o stojaku (rack) [PDF 138 KB]