Automation logo

Schematy pętli

Co to jest schemat pętli

Schemat pętli (loop diagram) jest szczegółowym rysunkiem pokazującym połączenie z jednego punktu do systemu sterowania. Może to być połączenie pomiędzy:

  • instrumentem polowym i systemem sterowania,
  • sygnał z panelu sterowniczego do systemu sterowania,
  • sygnał z jednego systemu sterowania do innego systemu.

Schemat pętli (loop diagram) pokazuje instrument (urządzenie, przyrząd, miernik, czujnik itp.) oraz jego zaciski (z numerami lub innymi oznaczeniami), które są podłączone, numer kabla instrumentu, numer skrzynki łączeniowej (krosownicy), numery zacisków przypisane dla konkretnego instrumentu, kable wieloparowe i numery par kabli, numer szafy (kroswonicy) zbiorczej, numery zacisków w szafie zbiorczej, szczegóły podłączeń do systemu sterowania (rack, slot, kanał I/O). Schemat jasno wskazuje położenie każdego elementu wyposażenia.

Schemat pętli (loop diagram) zwykle prezentuje pojedynczą pętle sterowania, co oznacza, że może zawierać tylko jedno wejście (czujnik do systemu sterowania), jedno wyjście (system sterowania do elementu końcowego) lub kombnację obu.

LoopGI

Do czego stosuje się schemat pętli

Schemat pętli (loop diagram) stosuje się do kontroli poprawności instalacji i podłączenia w trakcie testów przed użytkowaniem, w trakcie użytkowania, jak również w celu wyszukiwania problemów w trakcie użytkowania.

LoopGI

Przykładowe schematy pętli

Zobacz przykładowe schematy wygenerowane w programie PCSCHEMATIC Loop GI.

Schemat pętli z detektorem - PcsLoopGiDetectorEx.pdf.

Schemat pętli z przyrządem - PcsLoopGiInstrumentationEx.pdf.

Schemat pętli telekomunikacyjnej - PcsLoopGiTelecomEx.pdf.

home

INFORMIK

ul. Jęczmienna 16/3

53-507 Wrocław

home home

tel./fax 71-352-85-71

 

info@pcschematic.pl

© 2019 Copyright i wykonanie INFORMIK Polityka prywatności