fb

Automation logo

Administrowanie sieciami teleinformatycznymi

Program PCSCHEMATIC Tele został zaprojektowany specjalnie do przeglądania i administrowania sieciami telefonicznymi i informatycznymi.

Dzięki programowi Tele będziesz miał pełny przegląd sieci telefonicznej i informatycznej, oraz informacji o numerach telefonów (wolne, przydzielone), gniazdach abonenckich (wolne, wykorzystane), przełącznicach (krosownicach), szafach krosowych, łączówkach, głowicach kablowych i innych elementach zawierających kontakty, a także o kablach, krosach i patchcordach. Program posiada specjalnie zaprojektowane okna dialogowe do wpisywania różnych rodzajów informacji oraz powiązań między elementami instalacji. Podstawową zasadą w programie jest wprowadzane zmian tylko raz w jednym miejscu i ich automatyczna aktualizacja w całej bazie.

Przejrzystość i szybka praca

Najwyższym priorytetem przy projektowaniu programu było zapewnienie pokazania wszystkich typów informacji w najprostszy z możliwych sposobów. Na przykład w oknie Sprzęt, które zawiera wszystkie przełącznice, szafy krosowe (lub pola krosowe), łączówki itp. przegląd wszystkich elementów sieci jest zrealizowany w postaci drzewiastej, znanej z Eksploratora Windows.

Tele

Podłączanie elementów wykonuje się korzystając z techniki przeciągnij i upuść. Na przykład: podłącz kabel przeciągając go z okna Kable do pierwszej łączówki, do której chcesz podłączyć kabel. Kabel zostaje automatycznie połączony do łączówki.

Poza tym, bardzo ważne było zapewnienie maksymalnej wygody i szybkości korzystania z programu, wykorzystując np. mechanizm przeciągnij i upuść, wykorzystywany m.in. przy podłączaniu kabli.

Podobnie połączenie krosowe w przełącznicach również wykonuje się metodą przeciągnij i upuść w widoku przełącznicy.

Tele

Cechy programu

  • Ułatwione wprowadzanie zmian - dzięki umieszczeniu wszystkich informacji o sieci w jednej relacyjnej bazie danych, program stał się bardzo łatwy w użyciu. Dzięki takiemu podejściu każda część informacji jest przechowywana tylko w jednym miejscu, a gdy nanosi się zmiany, aktualizacja jest wykonywana również tylko w jednym miejscu.
  • Praca wieloużytkownikowa - oznacza to, że wielu użytkowników może zmieniać dane tej samej sieci w tym samym czasie. Dzięki temu wszyscy pracownicy mają błyskawicznie dostęp do aktualnej struktury sieci.
  • Przejrzystość i szybka praca - najwyższym priorytetem przy projektowaniu programu było zapewnienie pokazania wszystkich typów informacji w najprostszy z możliwych sposobów. Na przykład w oknie Sprzęt, które zawiera wszystkie przełącznice, szafy krosowe i inne oraz łączówki, przegląd wszystkich elementów sieci jest przedstawiony w postaci drzewiastej, znanej z Eksploratora Windows.
  • Zawsze aktualne raporty - raporty zawierające dane o sieci są generowane bezpośrednio z bazy danych. Dzięki temu użytkownik zawsze otrzymuje najbardziej aktualne dane ze wszystkimi zmianami. Program automatycznie generuje wiele różnych raportów, jak np. tak zwane opisy trasy, które pokazują graficznie drogę z centrali telefonicznej do gniazd użytkowników - przez przełącznice, łączówki, kable i inne. Poza tym można generować raporty dla przełącznic, kabli, patch-paneli, numerów lokalnych oraz raporty dokonanych zmian. Te raporty są generowane w sposób graficzny i bardzo przejrzysty. Wszystkie raporty mogą być drukowane lub zapisane jako pliki PDF.

Tele

  • Import danych do Tele - użytkownicy, którzy mają już istniejąca dokumentację np. w Excelu lub w postaci baz danych, mogą liczyć na wsparcie producenta i dystrybutora programu przy przeniesieniu tych danych do programu Tele. Poza tym oferowane są specjalne kursy obsługi programu. Dzięki temu możliwe jest szybkie rozpoczęcie pracy z programem i uzyskanie przeglądu sieci telefonicznych.
  • Automatyczne raporty kabli - w automatycznie generowanych raportach kabli możesz zobaczyć pokazane graficznie kontakty w łączówkach oraz żyły (pary) w kablu dla obu końców kabla. Raport może być drukowany lub generowany jako plik PDF.

Tele

  • Graficzna prezentacja patch-paneli - w oknie patch-paneli możesz wpisać informacje o gniazdach oraz pokazać graficznie informacje o połączeniach.

Tele